ถ้าหากไม่สามารถล็อคอินเข้าในหน้าบัญชีสมาชิกได้ ต้องทำอย่างไร?

คุณต้องกรอกอีเมลล์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ และสิ่งที่จำเป็นต้องทราบคือ

  • ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กมีผลต่อการประมวลผลของทางระบบ
  • คุณใส่รหัสผ่านถูกต้องหรือไม่ หากจำรหัสผ่านไม่ได้ คุณสามารถกดเลือก ”ลืมรหัสผ่าน” เพื่อให้ทางระบบจัดส่งรหัสผ่านชั่วคราวไปที่อีเมลล์ของคุณ

 

ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อ หรือที่อยู่การจัดส่งได้หรือไม่ หลังที่สั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้ว?

  • คุณ ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อได้เอง หลังจากที่ยืนยันการสั่งซื้อไปเรียบแล้วแล้ว ถ้าหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อใดๆ คุณจำเป็นต้องติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าก่อนที่คุณจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากระบบ
  • แต่ คุณสามารถแก้ไขข้อมุลที่อยู่ของคุณในระบบของเราได้ โดยล็อคอินเข้าไปที่หน้า ”บัญชีของฉัน”
  • เพื่อประโยชน์ของคุณ กรุณาติดต่อกับทางฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อยืนยันที่อยู่ในการจัดส่งอีกครั้ง หากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของคุณทำหลังจากที่สั่งซื้อสินค้าแล้ว
  • ถ้าหากว่าสินค้าที่คุณสั่งซื้อได้ถูกจัดส่งออกไปจากทางบริษัทแล้ว คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อได้ แต่คุณสามารถส่งคืนสินค้า (Return) ให้กับทางบริษัทได้ภายใน 14 วันหลังจากที่คุณได้รับพัสดุ และตามเงื่อนไขของบริษัท คุณผู้สั่งซื้อสินค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าให้กับทางบริษัท

 

สิทธิ์ในการคืนสินค้า (Return) ภายใน 14 วัน เริ่มนับจากวันไหน?

เริ่มนับวันแรกจากวันที่คุณรับพัสดุจากไปรษณีย์

 

ใครเป็นผู้จ่ายค่าส่งคืนสินค้าให้กับทางบริษัท?

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนกับทางบริษัท และสินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพดี